Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

4 najczęstsze błędy popełniane w social media

Niemal żaden przedsiębiorca nie zastanawia się już dzisiaj, czy powinien promować firmę w mediach społecznościowych. Obecni są tam niemal wszyscy, dlatego obecnie nie wystarczy po prostu być, trzeba również wyraźnie zaznaczyć swoją obecność. Podjęcie właściwych działań gwarantuje skuteczną promocję marki, jednak błędy w prowadzeniu kont społecznościowych mogą przynieść wręcz odwrotny skutek. Poniżej najczęstsze błędy popełniane przez prowadzących konta firmowe w mediach społecznościowych.

Brak strategii działania

Niestety, prowadzenie marketingu w mediach społecznościowych często jest chaotyczne, co błyskawicznie spostrzegają odbiorcy. Nie świadczy to dobrze o marce, która zaczyna budzić niezbyt pozytywne skojarzenia. Istotne jest zatem sporządzenie strategii, która konkretnie określi częstotliwość zamieszczania wpisów, ich rodzaj, jak również ogólny przekaz mający prowadzić do osiągnięcia sprecyzowanego celu. Tworząc strategię, nie można również zapominać o spójności działań na poszczególnych platformach, jak i o zgodności przekazu z tym kierowanym przez inne kanały komunikacji. Marka powinna budzić jasne, konkretne skojarzenia, które przez zróżnicowany przekaz mogą ulec rozmyciu. Jednocześnie nie oznacza to, aby na każdej stronie zamieszczać identyczne wpisy. Poszczególne platformy mają swoją charakterystykę – korzystają z nich nieco inni użytkownicy, odmienny content jest skuteczny.

Nieodpowiedni wybór portali

Wśród pewnej części osób zajmujących się obsługą mediów społecznościowych dominuje przekonanie, że im więcej założą kont, tym lepiej. W rzeczywistości obecność na niektórych platformach jest stratą czasu i pieniędzy. Przekaz zawsze należy kierować do określonej z góry grupy docelowej, przez co przed wyborem portali niezbędne jest sprawdzenie, w których social media obecnych jest najwięcej przedstawicieli danej grupy. Nie chodzi zresztą tylko o ilość obecnych, ale również o poziom aktywności poszczególnych typów odbiorców w konkretnych mediach.

Brak bezpośredniego kontaktu

Marketing i reklama w mediach społecznościowych przyjmują bardzo specyficzną formę. Promocja nie może polegać jedynie na polecaniu produktu i chwaleniu marki. Kluczem do sukcesu jest tu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z odbiorcami. Social media służą tworzeniu więzi między konsumentami a marką. Należy pamiętać o tym, formułując przekaz, który powinien czasami poruszać sprawy bieżące, istotne społecznie, jak również po prostu ciekawe, nie zawsze związane z marką, a nawet z daną branżą. Ponadto, kwestię nadrzędną stanowią również sprawne i konkretne odpowiedzi na pytania, pochwały, jak i zażalenia ze strony klientów.

Nieuczciwe praktyki

W celu zwiększenia popularności niektórzy dopuszczają się nieuczciwych praktyk, które tylko pozornie lub krótkoterminowo są korzystne. Doskonałym przykładem jest kupowanie komentarzy oraz obserwatorów. Płatne komentarzy zwykle są bardzo szybko identyfikowane przez odbiorców, którzy tracą zaufanie do marki. Podobnie odbierana jest nienaturalnie duża liczba obserwatorów. Nagminny problem stanowi także usuwanie negatywnych komentarzy. Trudno liczyć na to, iż praktyka tego typu zostanie niezauważona, przez co firma, która nie jest w stanie poradzić sobie z krytyką, zostanie uznana za niesolidną i nieuczciwą. Warto wykorzystać nieprzychylne opinie, aby pokazać zaangażowanie i chęć rozwoju. Warto odnosić się publicznych komentarzy w merytoryczny sposób, próbując rozwiązać każdy problem. Gwarantuje to docenienie przez klientów, którzy widzą, że są szanowani, a ich zdanie ma znaczenie i wpływa na poprawę jakości usług.